U WINKELT BIJ FOODIESTORE

 

Vragen? Mail ons - 24/7 Bereikbaar

Disclaimer


2015, Foodiestore, Doetinchem
Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam broodbakshop.nl berusten bij Foodiestore, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op pastapassie.nl.

Bezoeker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Foodiestore en haar toeleveranciers op de inhoud van pastapassie.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Foodiestore c.q. haar toeleveranciers.

Bezoeker mag de inhoud van pastapassie.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is bezoeker niet toegestaan om informatie verkregen uit pastapassie.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op pastapassie.nl, de totstandkoming van pastapassie.nl zijn naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd.