U WINKELT BIJ FOODIESTORE

 

Vragen? Mail ons - 24/7 Bereikbaar

Copyright


Inhoud kopïeren? Eerst vragen!

© Copyright PastaPassie. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op dit domein (PastaPassie.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij PastaPassie of zijn gelicenceerd aan PastaPassie. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door PastaPassie of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright PastaPassie”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. PastaPassie voert het beheer over de pagina’s op dit domein. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op dit domein mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.